ໂຮງງານຜະລິດແລະ ຈຳ ໜ່າຍ ຊະນິດ Species - ໂຮງງານຜະລິດ ກຳ ນົດຊະນິດຈີນ