ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢາ Mycoplasma Pneumoniae - ຈີນ ໂຮງງານຜະລິດພະຍາດປອດບວມ Mycoplasma