ເຄື່ອງກວດຈັບອາຊິດ Isothermal Colorimetric Nucleic Acid Detector - ຈີນ ໂຮງງານ Isothermal Colorimetric Nucleic Acid Detector

  • ND300

    ND300

    ເທັກໂນໂລຢີການກວດຫາອາຊິດນິວຄລີອິກແບບເລັ່ງລັດ Colorimetric isothermal isothermal nucleic acid technology is a quick nucleic acid detection technology as independently developed by nederbio for the demand of on-site rapid detection, which can provide accurate, rapid, intuitive and quality ການກວດຫາອາຊິດ nucleic. ຜົນໄດ້ຮັບ.